کسب و کار مفیدموبایل

استخدام عمومی و جای مناسب

گام ششم از 14 گام یافتن شغل در بدترین وضعیت اقتصادی قانون استخدام عمومی و جایگاه مناسب است.

تازمانیکه فردی از کارکنان شما بیشتر از حقوق خود سود به شما برساند استخدام آن بلامانع است بنابراین به این بیندیشید که شما نیز به چه فرصتی باچه هزینه ای و در چه زمانی به کارفرمای خود سود میرسانید ؟ پس آن فرصت را بیابید و با اطمینان قدم بردارید.

از طرفی همیشه تعداد شغل های اطراف انسان باوجود بدترین وضعیت اقتصادی خیلی بیشتر از تعداد افراد شایسته ای است که می تواند آنرا انجام دهند. بنابراین اگر این شایستگی را درخود میبینید به هیچ وجه نگران یافتن شغل حتی در وضعیت وخیم اقتصادی نباشید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

3 × 5 =