شبکه های اجتماعی

توان بانکها برای پرداخت سود سپرده به تفکیک بانک

توان بانکها برای پرداخت سود سپرده به تفکیک بانک ( قسمت دوم )

 • آیا بانکها توان پرداخت سود های سپرده موجود را دارند ؟
 • سامانه بورس ( کدال ) وضعیت همه بانکهای بورسی را سه ماه یکبار اعلام می کند.
 • بر اساس مقررات جهانی بانکداری ( بازل ٣) برای بررسی وضعیت یک بانک اول باید دید چند درصد از سپرده ها به تسهیلات تبدیل شده است در ذیل وضعیت چند کشور و ١٢ بانک ایرانی آورده شده است :

درصد تبدیل چهار سپرده به تسهیلات جاری ( تسهیلات بدون معوقات و سود آتی ).

آمریکا : ٩۶ درصد
انگلیس : ٩۴ درصد
منطقه یورو : ٩٢ درصد
بانک سرمایه : ۶ درصد
بانک ایران زمین : ١١ درصد
بانک دی : ١٧ درصد
بانک پارسیان : ٢۴ درصد
بانک تجارت : ٣۶ درصد
بانک خاورمیانه : ۴٢ درصد
بانک سامان : ۴۵ درصد
بانک گردشکری : ۴٧ درصد
بانک حکمت ایرانیان : ۵٢ درصد
بانک پاسارگاد : ٧۴ درصد
بانک سینا : ٨٧ درصد
معدل بانکهای بورسی : ۵٣ درصد

 • البته بانک مسکن که بانک بورسی نیست و ٩٢ درصد تسهیلات را به بخش مسکن پرداخت کرده و معمولا اگر ١۵٠ میلیون تسهیلات پرداخت کرده بیش از دو تا ٣ برابر وثیقه ملکی دارد در قاره آسیا بانک بی نظیری تلقی میشود.
 • از جمله بانک سینا و بانک مسکن بسیار بانکهای کم ریسک و قوی ارزیابی میشوند.
 • بر اساس مقررات بازل ٣ ( مقررات جهانی بانکداری ) اگر نسبت تسهیلات ( بدون سود آتی و معوقات ) به سپرده کمتر از ۵٠ درصد باشد آن بانک بسیار بانک پرریسک ارزیابی میشود.
 • بسیاری از بانکهای بورسی ایران در انطباق با مقررات جهانی بانکداری وضعیت وخیمی دارند.
 • علت اصلی این مسئله ، سود بالای سپرده است وقتی سود سپرده بالا تعیین شد خود به خود نرخ بهره هم بالا تعیین میشود ، وقتی نرخ بهره بالا تعیین شد معوقات بانکی افزایش می بابد.
 • اقتصاد ایران دارد زیر بار بهره بالا « له » میشود.
 • سود سپرده گذار در مرحله اول از محل زیان وام گیرنده دارد پرداخت میشود اما از جایی به بعد زیان وام گیرنده هم کفایت نمی کند و در فاز دوم سود سپرده گذار از محل زیان بانک تامین میشود و در فاز سوم نسبت تسهیلات به سپرده کاهشی میشود.
 • وقتی در یک بانک این نسبت ۶ درصد است نشان می دهد سود های پرداختی بی رویه و معوقات بانکی ، لجام گسیخته بوده است.

نتیجه گیری :
خوانندگان تصور نکنند بانکها اگر سپرده را وام نداده اند ، آن را صرف سرمایه گذاری کرده اند در قسمت سوم نشان داده میشود اختلاف سپرده و تسهیلات از طریق سرمایه گذاری ، پوشس داده نمیشود عمده این اختلاف اصلا وجود ندارد و علت اصلی اش سود بالایی است که بانک به سپرده پرداخت کرده است.

 • خودتان را گیج نکنید علت اینکه بین سپرده بانکی و تسهیلات بدون معوقه تا این اندازه اختلاف هست اول بالا بودن سود سپرده بوده است اصلا چنین سودی وجود نداشته است بانکها از محل هیچ به مردم سود سپرده می دهند.
 • علت اینکه بانکهای دنیا یک درصد به سپرده سود می دهند این است که در عمل بانکها نمی توانند از فعالیت خود بیش از این سود کسب کنند و علت اینکه بانکهای ایران این میزان سود پرداخت می کند سود آور بودن بانکهای ایرانی نیست این بانکها قصد پرداخت این سود ها را ندارند.

از : محمد حسین ادیب

نوشته توان بانکها برای پرداخت سود سپرده به تفکیک بانک اولین بار در محمدحسین ادیب پدیدار شد.

منبع خبر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

16 − 15 =