کسب و کار مفیدموبایل

خودتان را تحلیل کنید

گام دوم از 14 گام یافتن شغل در شرایط وخیم اقتصادی

عمیقا فکر کنید که چه کسی هستید؟ آینده میخواهید کجا باشید ؟ و با تمرکز به سوالات زیر پاسخ دهید.
فقط وقتی میتوانید به هدف برسید که درکی درست از خود، خواسته وآرزوهایتان داشته باشید ،کارهایی که می توانید و قادرید انجام دهید که افراد در بازار برایش پول می دهند لیست کنید .توانایی شما چیست ؟ چه کار می توانید بکنید ؟ چه چیزهایی یادگرفتید ؟ چه کارهایی را تا کنون به خوبی انجام داده اید ؟ چه فعالیت هایی بیشترین تاثیر در موفقیت شما را داشته است ؟ از چه فعالیت هایی بیشتر لذت میبرید ؟ کدام بخش کار را راحتر و بهتر انجام می دهید ؟ تشخیص درست این سوالات یعنی نصف کار ایده آل شما پیدا شده است

ببینید بیشترین رضایت و موفقیت در کارهای قبلی مربوط به کدام فعالیت بوده ؟ تا آینده روشن تری در انتخاب شغل داشته باشید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

3 × 2 =