شبکه های اجتماعی

پنجاه درصد ثروت مردم در چه رشته ایست

پنجاه درصد ثروت مردم در چه رشته ایست ؟

۴۴٠ هزار میلیارد تومان بانکها سود به سپرده در سال جاری پرداخت می کنند

به گزارش بانک مرکزی ۵٢ درصد سپرده های بانکی به ١.٢ میلیون نفر تعلق دارد که احتمالا بیش از ۴٠٠ هزار خانواده نیستند

به ۴٠٠ هزار خانواده ٢٢٠ هزار میلیارد تومان سود سپرده پرداخت میشود

سود سپرده از پرداخت مالیات معاف است

دولت به ۴.۴ میلیون نفر شاغل و بازنشسته در سال جاری ١٨۵ هزار میلیارد تومان حقوق پرداخت می کند ( با کاهش صادرات نفت این حقوق فقط از طریق مالیات یا گران کردن کالا و خدمات دولتی ممکن است )

به ۴٠٠ هزار خانواده ، بانکها بیش از حقوقی که دولت به ۴.۴ میلیون نفر شاغل و بازنشسته پرداخت می کنند سود سپرده پرداخت میشود

دولت ۴.۴ میلیون نفر عائله دارد که قرار است از جیب فعالین اقتصادی با دریافت مالیات در سال جاری حقوق آنها پرداخت شود

بانکها نیز دو نوع حقوق بگیر دارند دسته اول ۴٠٠ هزار خانواده که بانکها به آنها ماهانه ۴۶ میلیون تومان پرداخت می کنند

بانکها به بقیه سپرده گذاران ( به غیر از ۴٠٠ هزار خانواده دارای ۵٢ درصد سپرده ) نیز بیش از مبلغی که دولت به ۴.۴ میلیون نفر از شاغلین و بازنشسته ها ، پرداخت می کند سود سپرده پرداخت می کند

بانکها بر روی هم به نوعی به ۴.٨ میلیون نفر ، سود در ماه پرداخت می کنند

در همه دنیا سود سپرده یک درصد است و اینگونه نیست که در دیار فرنگ بانکداری ندانند و بانکداران سرزمین فخمیه نبوغ بانکداری باشند و برگرفته از نبوغ بانکداری ، ٢٠ برابر فرنگیان سود سپرده پرداخت کنند

در عمل سودی که بانکها به ۵٢ درصد از سپرده گذاران پرداخت کرده اند اصل پول شان بوده است

سپرده گذاران به غلط فکر می کنند که سود پرداختی بابت سود پول شان است

اصل پول ۵٢ درصدی ها را به نام سود به این دسته از سپرده گذاران پرداخت کرده اند

۵٢ درصدی ها توهم ثروتمند بودن دارند

پول بقیه مردم هست ، نظام بانکی مشکلی ندارد ، ۵٢ درصدی ها دچار توهم ثروت شده اند

پول ۵٢ درصدی ها را هم به ٢٠٠ شرکت بزرگ داده اند و انها طی ٧ سال گذشته وام ها را صرف جبران زیان خود کرده اند

مشکل به بانکها مربوط نمیشود ، نه مشکل به سپرده گذاران مربوط میشود و نه به بانکها ، مشکل بین ۴٠٠ هزار خانواده است که نصف ثروت کشور را دارند و ٢٠٠ شرکت بزرگ که ٧-٨ سال قبل باید تعطیل می شدند و با کمک ۴٠٠ هزار خانواده به فعالیت خود ادامه داده اند

ثروت ۴٠٠ هزار خانواده بدهی ٢٠٠ شرکت بزرگ است

دارایی اینها بدهی آنهاست و چون ٢٠٠ شرکت بزرگ جز بدهی شان دارایی دیگری ندارند لذا ۵٢ درصدی ها هم فقط مالک بدهی ٢٠٠ شرکت بزرگند

این بحث نه به سپرده گذار مربوط میشود و نه به بانک ، یک تسویه حساب بین ۴٠٠ هزار خانواده و ٢٠٠ شرکت بزرگ است ؛ لاغیر

می گویند پادشاهی در بزم شبانه به ساز زنی بذل توجه داشت و دستور داد که ٢٠ سکه به او پرداخت شود بامدادان ، ساز زن سراغ خزانه گرفت و طلب سکه کرد ، خزانه دار گفت تو سازی زدی پادشاه را خوش آمد و پادشاه نیز جمله ای که تو را خوش آید

محمد حسین ادیب

نوشته پنجاه درصد ثروت مردم در چه رشته ایست اولین بار در محمدحسین ادیب پدیدار شد.

منبع خبر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

چهارده + هفده =