کسب و کار مفیدموبایل

پنج خصوصیت پر خواهان

یازدهمین گام از 14 گام یافتن شغل مناسب …

پنج خصوصیت پرخواهان عبارتند از هوش، رهبری، درستکاری، خوشرویی و استعداد که برای هر کدام مختصری توضیح می دهیم ،

هوش : یعنی توانایی برنامه ریزی ، سازماندهی، اولویت بندی ، حل مسائل وبه سرانجام رساندن کار
توانایی رهبری: رهبر بهانه نمی آورد و مسئولیت نتایج کار را بر عهده میگیرد
درستکاری : درستی باخودتان وصادق بودن بادیگران یعنی حاضرید نقاط قوت وضعف خود را بگویید
خوش برخورد بودن : یعنی صمیمی ، دوستانه ، اهل گذشت و همکاری
استعداد : یعنی توانایی برای اولویت بندی تعیین مهمترین کارها برای اجرا ،تفکیک کارهای مربوط از کارهای نامربوط و متمرکز یکسره تا کار تمام شود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

19 − 11 =