شبکه های اجتماعی

پیش بینی بازار در اواخر سال ۹۸

پیش بینی بازار در اواخر سال ٩٨

✅هفده هزار و پانصد شرکت صادراتی وجود دارد اما ٩٠ درصد صادرات در اختیار ۵٠٠ شرکت است

✅نود درصد صادرات چیزی بیش از صادرات انرژی مفت نیست ، انرژی را به قیمت مفت می خرند و به قیمت بازار جهانی صادر می کنند

✅بر اساس آمار بهمن ماه طی یکسال ایران ٨٧ میلیارد دلار صادرات دارد که اگر ٧ میلیارد دلار آن با نرخ ۴٢٠٠ تومان ، ١۴ میلیارد دلار آن با نرخ نیمایی و بقیه با دلار آزاد فروخته شود هزار هزار میلیارد تومان پول نصیب ۵٠٠ شرکت می شود

✅هزار هزار میلیارد تومان ٧ برابر حقوقی است که دولت در یکسال به پنج میلیون شاغل و بازنشسته پرداخت می کند

✅اینکه در سال گذشته معادل حقوق ٣۵ میلیون نفر فقط نصیب ۵٠٠ شرکت شده است با وجودی که فروش همه اش سود نیست اما تمرکز عظیم ثروت ایجاد می کند

✅سال ٩٧ هزار هزار میلیارد تومان پول به سمت ۵٠٠ شرکت رفت اگر این روند امسال هم تکرار شود در پایان سال مردم به دو دسته تقسیم می شوند ۵٠٠ شرکت فوق العاده ثروتمند و بقیه مردم فقیر

✅این سطح از تمرکز ثروت در ۵٠٠ شرکت ، به کاهش شدید تقاضا در بخش مصرفی و سرمایه ای منجر میشود و بازار ها می ریزد

✅آیا برای ریختن بازار ها به این خاطر آماده اید ؟

✅این سطح از تمرکز ثروت به حذف طبقه دو منجر میشود

✅بیرینس مرتبط با طبقه دو به شدت کوچک میشود

✅آیا شما به بیزینس مرتبط با طبقه دو وابسته هستید ؟

✅این نرخ ارز ، صادرکنندگان انرژی مفت را به همه کاره اقتصاد ایران و طبقه جدید ثروتمندان تبدیل می کند و طبقه دو را ٩٠ درصد حذف می کند و به طبقه ٣ می راند ، طبقه ٢ ایران دسترسی به درآمد ناشی از صادرات انرژی ندارد این درآمد در اختیار ۵٠٠ شرکت است

✍این مقاله با رای مثبت ۴ نفر از اعضای تیم تحقیق و نظر منفی ۵ نفر درج میشود محمد حسین ادیب در خصوص درج این مقاله دچار تردید بود

نوشته پیش بینی بازار در اواخر سال ۹۸ اولین بار در محمدحسین ادیب پدیدار شد.

منبع خبر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

یک × چهار =